EEN NIEUWE GENERATIE DUNPLEISTERS MET RESPECT VOOR DE GEZONDHEID EN HET MILIEU

SILKO 36 bezit het IBR label. Dit onafhankelijk label, dat wordt uitgereikt door het Duitse Institut für Baubiologie Rosenheim, attesteert dat het product onschadelijk is voor onze leefruimtes.

Het IBR, dat al langer dan 20 jaar bestaat, geniet een uitstekende faam.

Het instituut kent zijn label pas toe na strenge testen waarin onder andere VOS-emissies, fijn stof, zware metalen, radioactiviteit, biocidewerking en antistatische eigenschappen worden gemeten.

Silko 36 draagt ook bij aan een beter milieu: er is veel minder (verpakkings) afval en vanwege de minimale dikte heeft Silko 36 ook een positieve impact op het water- en energieverbruik.

Meer info op Knauf Blue