Logistiek

Praktische schikkingen - België

1. BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten schriftelijk gericht worden aan ons Order Management team:

Elk product kan enkel worden besteld per eenheid vermeld in de kolom “Min. bestelling”. Hetzelfde geldt voor reserveringen. U kunt ons assortiment (D-artikelen in onze catalogus) combineren op één enkel transport vanuit ons Knauf Distributie Center. Meer informatie over de onderstaande bijzonderheden vindt u hieronder of via ons Order Management team.

2. TRANSPORT

Een gevraagd of gecommuniceerd aankomstuur van de vrachtwagen is indicatief, maar geen garantie. De klant is verantwoordelijk voor een goede toegankelijkheid van de leverplaats. Voor het lossen van de vracht voorzien we 5 minuten per te leveren pallet. Extra los- en wachttijden worden gefactureerd per begonnen kwartier.

De maximale laadcapaciteit is afhankelijk van het type vrachtwagen:

Afbeelding verwijderd.

Leveringen met kraan (Gyraf) of heftruck (Kooiaap) kunnen kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken leveringsdatum geannuleerd worden. Daarna wordt de dienstverlening aangerekend aan de eerder vermelde tarieven.

Leveringen met kraan zijn alleen mogelijk voor gipsplaten en gipsblokken. (Meer details vindt u onder «Bijzonderheden met betrekking tot producten»).

3. BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT LAADPLAATSEN

Knauf Distributie Center (NEW):

Franco levering vanaf 750 €

Alle stockartikelen kunt u herkennen aan de letter D in onze catalogus.

 • Er worden maximum 4 palletten gips geleverd
 • Er worden maximum 3 palletten met gipskartonplaten geleverd
 • Er worden maximum 4 palletten met glaswol geleverd
 • Er worden maximum 4 palletten met rotswol geleverd

Leveringsforfait buiten franco voorwarden: 85€/transport.

Engis :

De minimale bestelhoeveelheid is 5 ton pleister (d.w.z. 5 palletten). Alleen de artikelen S van hoofdstuk 1 zijn verkrijgbaar in Engis.

Wielsbeke :

De minimale bestelhoeveelheid bedraagt 5 ton gipskartonplaten – S-artikelen in onze catalogus (d.w.z. 4 palletten). U kunt uw bestelling aanvullen met de wand- en plafondprofielen uit hoofdstuk 7 – S-artikelen in onze catalogus.

4. BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN

Gipspleisters::

-> Zie Bijzonderheden met betrekking tot laadplaatsen

Bij levering aan derden in naam van de klant wordt een toeslag van 130 € gefactureerd.

Gipsplaten:

-> Zie Bijzonderheden met betrekking tot laadplaatsen.

Isolatieplaten: Depalletiseren mogelijk met een meerprijs van 35 € / product.

Levering met kraanwagen (Gyraf)

Lossen van de vrachtwagen op de grond (Gyraf of Kooiaap): 115 € / transport

Lossen van de vrachtwagen op hoogte: 345 € / transport

Extra los- en/of wachttijd met kraan: 85 € / uur

Extra los- en/of wachttijd met lift: 70 € / uur

Leveringen met kraanwagen kunnen enkel ingepland worden door middel van een reservering bij onze logistieke dienst.

De bestellingen van goederen dienen 2 werkdagen voor de geplande leveringsdatum doorgestuurd te worden en moeten voorzien zijn van een duidelijk leveradres, namen van 2 verantwoordelijken ter plaatse met een bereikbaar telefoonnummer.

Het lossen van goederen op de grond kan tot 7m, gerekend vanuit de as van de kraan. Leveringen op hoogte zijn enkel van toepassing op palletten met maximaal 20 platen in gekantelde toestand (verticaal), volgens onderstaand diagram.

Voor het samenstellen van deze speciale stapels geldt een meerprijs van 0,03 € /m², met een minimum van 25 €.

Afbeelding verwijderd.

Indien logistiek mogelijk, kunnen meerdere vrachtwagens met leveringen van Knauf door de kraanwagen (Gyraf) gelost worden. De toeslag hiervoor wordt berekend op basis van het extra uurtarief voor los- en wachttijd.

Danoline :

Leveringsforfait buiten franco voorwaarden(< 100 m2): 145 € / transport

Blokken

LEVERINGSVOORWAARDEN OP VERDIEPING

Voorwaarden voor de bestelling:

 • Bestelling min. 3 werkdagen voor de gewenste leverdatum
 • Elke aanvraag tot levering op verdieping moet schriftelijk worden aangegeven bij het verzenden van de bestelling. De bestelling moet ook de naam en het Gsm-nummer van de contactpersoon op de werf bij levering vermelden.
 • Onze logistieke dienst zal de levering bevestigen onder voorbehoud van beschikbaarheid van een geschikte kraanwagen.
 • De bevestiging zal een INDICATIEF uur van levering vermelden. Deze indicatie kan in geen enkel geval deel uitmaken van een reclamatie indien de vertraging niet meer dan 2 uur bedraagt.
 • Bij annulering de dag voor de voorziene levering, zal het supplement van 345 € alsnog aangerekend worden, als schadeloosstelling voor de stilstand van de voorziene kraanwagen.

Voorwaarden voor de werf:

 • Levering op hoogte mogelijk tot op een losplatform van max. 12m hoog en/of tot een diepte van max. 1m binnen het losplatform met een maximale afstand van 7 m tot het gebouw vanaf de as van de kraan.
 • Levering enkel mogelijk op een onbebouwd losplatform.
 • Levering via deur-/raamopeningen niet mogelijk, noch over reeds gebouwde muurdelen of andere obstakels.
 • De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de werf en de aanvraag tot parkeervergunning. Er moet een veilige losplaats voorzien worden van minimum 6m x 20m. Aan weerszijden van de vrachtwagen moet er 1,5m extra ruimte zijn om de stempels uit te schuiven (breedte vrachtwagen inbegrepen = 6m) en een manoeuvreerruimte van min. 20m vooraan.
 • De losplaats moet een stevige, vlakke en stabiele ondergrond hebben, met voldoende draagkracht voor het gewicht van de vrachtwagen en het plaatsen van de stempels.
 • Aanwezigheid van minimum 1 persoon op de werf bij levering. De klant op de werf is verantwoordelijk voor de verdeling van het gewicht van de palletten op het losplatform op hoogte. Schade voortkomend uit deze verdeling van de palletten op hoogte kan niet op Knauf verhaald worden.
 • De mogelijkheid om te lossen op hoogte wordt beoordeeld door de chauffeur van de kraanwagen. De chauffeur behoudt zich het recht voor om de levering op hoogte te weigeren indien, naar zijn inschatting, de situatie op de werf niet conform de gestelde leveringsvoorwaarden is (inclusief de toegankelijkheid van de werf en het risico op boete bij gebrek aan parkeervergunning).
 • Supplement kraankost voor levering op hoogte: 345 €

Los van deze bijzonderheden blijven de “Algemene verkoopsvoorwaarden” van Knauf vanzelfsprekend van toepassing.

Houtwol:

Alle producten op pallet worden franco geleverd onder de volgende voorwaarden:

 • Tektalan A2, Afbouwpanelen A2 en Organic: vanaf 8 palletten.
 • Heratekta, Herafoam en Afbouwpanelen: vanaf 4 palletten.
Afbeelding verwijderd.

 

Glaswol:

Levering vanaf 5 palletten (alleen volle palletten)

Behalve voor artikelen die beschikbaar zijn in het Knauf Distributie Center (D-artikelen) Zie "Bijzonderheden met betrekking tot laadplaatsen " - "Knauf Distributie Center"

Depalletiseren is mogelijk per bundel voor artikelen die op voorrad zijn in het Knauf Distributie Center met een meerprijs van 35€ per artikel.

C-artikelen zijn alleen beschikbaar op bestelling en kunnen minimaal per 20 single-product palletten besteld worden.

De levertermijnen van deze producten zijn op aanvraag verkrijbaar.

Rotswol

Levering vanaf 5 palletten (alleen volle palletten)

Behalve de Rock4all-artikelen die beschikbaar zijn in het Knauf Distributie Center (D-artikelen) Zie "Bijzonderheden met betrekking tot laadplaatsen"-"Knauf Distributie Center"

Depalletiseren is mogelijk per pakket voor artikelen die op voorraad zijn in het Knauf Distributie Center met een meerprijs van 35 € per artikel. Lossen van de vrachtwagen op de grond (Kooiaap) mogelijk maar alleen na akkoord van ons Order Management team: 115€/transport.

5. TRANSPORTKOSTEN - STANDAARD

Afbeelding verwijderd.

 

6. VERPAKKINGEN

Verbruiksgoederen
Afbeelding verwijderd.
Teruggenomen verpakkingen
Afbeelding verwijderd.
Operationele verwerking

De geleverde palletten en goederen worden gezamenlijk gefactureerd om de controle van de goederen met de leveringsnota en de factuur te vereenvoudigen. Enkel de palletten die voldoen aan de EPAL-normen en de palletten van de platen worden teruggenomen en geconsigneerd.

De terugname van palletten of racks moet uitdrukkelijk op uw bestelling vermeld staan. Enkel recycleerbare palletten, in goede staat en deel uitmaken van een open saldo over een periode maximaal 12 maanden, worden teruggenomen. Uw openstaande saldo van onze palletten kunt u opvragen bij ons Order Management team.

Elke teruggave van palletten, die niet geleverd werden vanuit het Knauf Distributie Center (dat een maximale omruiling van het aantal geleverde palletten mogelijk maakt), moet vooraf worden gevalideerd door onze logistieke dienst.

Het crediteren van teruggezonden palletten gebeurt op basis van ontvangen en afgetekende teruggavebonnen voor palletten in goede staat. De levering van profielen op racks alsook de terugname van deze racks is enkel mogelijk vanuit en door Wielsbeke.

7. TERUGNAME MATERIALEN

Beschadigd of verkeerd geleverd materiaal

Voor alle materialen die gedurende het transport beschadigd werden of bij levering niet overeenkomen met uw bestelbon, maakt u melding op de CMR of leveringsnota en informeert u ons Order Management team. Indien de transporteur de goederen om logistieke redenen niet meteen kan terugnemen, zal ons Order Management team samen met u een nieuw afhaalmoment overeenkomen.

Materiaal in goede staat

Enkel materiaal in perfecte staat, dat deel uitmaakt van het stockassortiment van DC, Engis, Wielsbeke of Visé, wordt binnen de maand van verkoop en mits akkoord van de vertegenwoordiger, teruggenomen.

Deze materialen worden gecrediteerd met een minwaarde van 20% en met verrekening van de transportkosten voor de retour.