Wat onthouden ...

λ waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt: lambdawaarde (λ) (W/m.K)

De warmtegeleidingscoëfficiënt is de hoeveelheid warmte die door een materiaal (1 m² doorsnede en 1 m dikte) gaat voor een temperatuurverschil van 1°K (Kelvin) of 1°C (Celsius) tussen de 2 oppervlakken van dit materiaal. Hoe lager deze coëfficiënt is, hoe meer het materiaal isoleert.

R waarde

Thermische weerstand R (m².K/W)

De thermische weerstand geeft het vermogen van een materiaal aan om warmte tegen te houden. Deze eenheid is afhankelijk van de dikte en wordt berekend door de nominale dikte, uitgedrukt in meter, te delen door de lambdawaarde van het materiaal.
Hoe hoger de thermische weerstand, hoe beter het materiaal isoleert. De thermische weerstand van een isolator is de waarde die het recht op een eventuele premie in bepaalde toepassingen aangeeft.

U waarde

Warmteoverdrachtscoëfficiënt U (W/m².K)

De warmteoverdrachtscoëfficiënt U kenmerkt de hoeveelheid warmte per m² en per graad van temperatuurverschil die door een constructie-element wordt verplaatst. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe meer de component isoleert.

Woningpremies: juni 2019

Ga naar de website van de Waalse regering om te weten te komen op hoeveel u recht heeft.

Wallonie.be