Het dunpleister SILKO 36 behaalt het IBR label

Dit onafhankelijke label, dat wordt uitgereikt door het Duitse Institut für Baubiologie Rosenheim, attesteert dat de producten niet schadelijk zijn bij toepassing binnenshuis.

Het IBR, dat al langer dan 20 jaar bestaat, geniet een uitstekende faam. Het instituut kent zijn label pas toe na strenge testen waarin onder andere VOS-emissies, fijn stof, zware metalen, radioactiviteit, biocidewerking en antistatische eigenschappen worden gemeten. Die testen moeten elke twee jaar worden herhaald. Voor meer informatie en technische informatie kunt u terecht op Knauf Blue