Knauf, officiële partner van het Belgisch Paviljoen van de Wereldtentoonstelling in Dubai

De Wereldtentoonstelling wordt eens in de vijf jaar georganiseerd en dit jaar opent zij haar poorten in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Zoals bij elke editie, zal BelExpo ervoor zorgen dat onze cultuur goed in de schijnwerpers wordt gezet door een Belgisch Paviljoen te installeren dat onze knowhow waardig is. Voor de inrichting van deze uitzonderlijke stand, hebben de architecten een beroep gedaan op de expertise van Knauf Belgium.

Knauf, Partner van het Belgisch Paviljoen

In de groep architecten die is aangewezen voor het realiseren van het Belgisch Paviljoen, bevinden zich de bekende namen zoals Vincent Callebaut en Bureau Assar. Op vraag van BESIX(het bedrijf dat met zijn dochteronderneming SIXCO het contract voor de bouw van het Paviljoen in de wacht sleepte) hebben wij met heel veel trots besloten om als officiële Gold Level Partner van dit toonaangevend evenement in te tekenen.

Een buitengewone vitrine

Gedurende 6 maanden (van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022) zal de Wereldtentoonstelling het trefpunt van alle superlatieven zijn: een site van meer dan 4 km2, 150 deelnemende landen en 25 miljoen verwachte bezoekers.

Welke materialen heeft Knauf geleverd?

Concreet gezien, hebben we alle materialen voor de afwerking van het Paviljoen geleverd. Dat wil zeggen de scheidingswanden, plafonds, technische dekvloerelementen en Aquapanel buitenpanelen..

Onze technische afdeling heeft het dossier van de architecten zorgvuldig bestudeerd en is, uitgaand van de wensen van de ontwerpers, met een technisch tegenvoorstel gekomen.

Het dossier werd overgedragen aan onze collega’s van Knauf Dubai, die het voorstel hebben aangepast aan de aldaar geldende wet- en regelgeving en vervolgens de materialen aan het met de uitvoering van de werken belaste bouwbedrijf hebben geleverd.

Onder het thema “Connecting Minds, Creating the Future”, zal in deze editie de nadruk liggen op innovatie en duurzame ontwikkeling. België heeft de ambitie om met zijn uitzonderlijke Paviljoen de volle omvang van onze competenties op dit gebied voor het voetlicht te brengen en Knauf is bijzonder trots daar een bijdrage aan geleverd te hebben.

Meer info : https://belexpo.be/nl/expo/expo-2020-dubai