Fiche 5.2 - Terrasmuur bouwen

Terrasmuur bouwen

Stap 1

Op de beide uitersten van de toekomstige muur richtpalen plaatsen.

Duid op de palen de hoogte van de verschillende steenrijen, rekening houdend met de gemiddelde steenhoogte en de voeghoogte (ca. 10 mm).

Stap 2

Fixer le cordeau aux poteaux. Appliquer en suffisance et à la truelle le Mortier préparé Knauf et déposer la brique dans le mortier.

Stap 3

Voor de volgende steen tevens mortel tegen de zijkant van de eerste steen aanbrengen. Beweeg ook deze steen heen en weer in de mortel. De steen met de troffel tikken tot op zijn juiste plaats, evenwijdig met de koord. Voor de volgende rijen de voegtekening in acht nemen.