Onze informatiebrochures voor bouwopslagplaatsen

Naast de certificeringen in verband met bouwproducten bestaan er ook certificeringen in verband met het gebouw in zijn geheel. In dat geval gaat het vaak om referentiesystemen waarnaar de verschillende betrokkenen van een bouwproject zich willen richten. Afhankelijk van het type referentiesysteem wordt de nadruk op een of meerdere technische aspecten gelegd: akoestiek - toegankelijkheid - milieu - luchtkwaliteit - duurzaamheid - levenskwaliteit - openbaar vervoer, enz.

Op het einde van het proces wordt het gebouw geëvalueerd door een keuringsinstantie op basis van een verdeelsleutel die eigen is aan het type certificering. Het gebouw krijgt dan een eindscore, in punten of in procent, en een certificaat.

Het gebruik van de Knauf-materialen in duurzame gebouwen draagt in hoge mate bij aan de creatie van gezonde, comfortabele en goed functionerende ruimten. Onze producten worden onderworpen aan levenscyclusanalyses en zijn in overeenstemming met verschillende milieucertificeringen. Het zijn deze eigenschappen die wij in dit hoofdstuk willen benadrukken, aan de hand van de terbeschikkingstelling van technische milieu-informatiebladen die zijn afgestemd op de belangrijkste referentiesystemen voor duurzame gebouwen.

Rating data sheet BREEAM Knauf

[Building Research Establishment Environmental Assessment Method]

Dit referentiesysteem werd in 1990 in het Verenigd Koninkrijk in het leven geroepen. Het gaat vandaag om een aanpak die vrijwillig is voor de privésector, maar verplicht voor de openbare sector. De punten worden toegekend in verschillende categorieën, zoals het energie- en waterverbruik, de binnenomgeving, de vervuiling, het vervoer, de materialen, het afval, de ecologie, de beheerprocessen en de levenscyclus van de gebouwen. In totaal kunnen 109 punten worden behaald;voor de score "uitzonderlijk" zijn meer dan 85 punten nodig.

Rating Data Sheet LEED Knauf

[Leadership in Energy and Environmental Design]

Dit referentiesysteem ging in 1993 in de Verenigde Staten van start. Het is tegenwoordig zeer populair over de hele wereld, maar vooral in Noord-Amerika. Het omvat nieuwe en bestaande commerciële en woongebouwen. Dit systeem spitst zich toe op thema's zoals energie, atmosfeer, efficiënt gebruik van water, materialen, hulpmiddelen en kwaliteit van de binnenomgeving. In totaal kan een honderdtal punten worden behaald, maar voor de score "platinum" zijn meer dan 80 punten nodig.