BREEAM [Building Research Environmental Assessment Method]

Dit referentiesysteem werd in 1990 in het Verenigd Koninkrijk in het leven geroepen. Het gaat vandaag om een aanpak die vrijwillig is voor de privésector, maar verplicht voor de openbare sector. De punten worden toegekend in verschillende categorieën, zoals het energie- en waterverbruik, de binnenomgeving, de vervuiling, het vervoer, de materialen, het afval, de ecologie, de beheerprocessen en de levenscyclus van de gebouwen. In totaal kunnen 109 punten worden behaald;voor de score "uitzonderlijk" zijn meer dan 85 punten nodig.

Dit keurmerk is beschikbaar voor de Knauf-producten die hieronder worden vermeld