ISO-certificaten

De ISO (International Organization for Standardization) is een normalisatie-instituut dat in 1947 werd opgericht om internationale normen op te stellen op industrieel en commercieel gebied. Deze non-gouvernementele organisatie is een netwerk van nationale instituten in 165 landen. De door deze organisatie gepubliceerde ISO-normen zijn met name nuttig voor industriële en economische organisaties, en dienen de belangen van de consument of de eindgebruiker.

Onder al deze normen zijn er enkele die specifiek op onze activiteitssector en in het bijzonder op onze productiefabrieken zijn toegespitst. De normalisatie-instituten hebben immers een procedure voor drievoudige certificering op het gebied van KVM (kwaliteit-veiligheid-milieu) ontwikkeld, die erin bestaat een geïntegreerd managementsysteem (IMS) in te voeren op basis van de referentiesystemen ISO 9001 (voor de kwaliteit), ISO 14001 (voor het milieu) en OHSAS 18001 / ISO 45001(voor de veiligheid). Deze reeks normen stelt de bedrijven in staat om een globaal risicomanagementbeleid uit te werken. Deze certificering blijft vrijwillig, maar moet aansluiten op een geïntegreerde aanpak op alle niveaus van het bedrijf.

ISO Kaart

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een instelling moet aantonen dat ze in staat is om constant producten te leveren en diensten te verlenen die voldoen aan de eisen van de klanten en aan de wettelijke en reglementaire eisen.

Betrokken productielocaties

ISO 14001 milieumanagement

Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot een milieumanagementsysteem dat door een instelling kan worden gebruikt om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bestemd voor instellingen die hun verantwoordelijkheden op het gebied van milieu systematisch willen beheren, om te kunnen bijdragen aan de milieupijler van de duurzame ontwikkeling.

Betrokken productielocaties

ISO 50001 Knauf

Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot een energiemanagementsysteem dat de instellingen aan de hand van een methodische aanpak in staat stelt om de energieprestaties, dat wil zeggen het energierendement, het energiegebruik en het energieverbruik, continu te verbeteren.

Betrokken productielocaties

OHSAS 18001 Knauf

Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot een systeem voor het management van de gezondheid en de veiligheid op het werk en de verplichtingen die dat systeem oplegt. De bedoeling bestaat erin de risico's beter te beheren, zodat het aantal ongevallen vermindert, de wetgeving wordt nageleefd en de productieprestaties worden verbeterd. De Britse norm OHSAS (Occupational Health and Safety Advisory Services) is een managementsysteem dat in 1999 op initiatief van het BSI (British Standard Institut) in het leven werd geroepen. De bedoeling van dit systeem bestaat erin een norm te verstrekken met betrekking tot de preventie van beroepsrisico's, die verenigbaar is met de internationale ISO-normen voor managementsystemen (9001 en 14001).

Betrokken productielocaties