De recycling van gips

Knauf versterkt zijn aanpak inzake circulaire economie bij de recyclage van gipsafval

Meer over het REPLIC-project

De recycling van gips, een absolute noodzaak voor het milieu

In België stuurt ons bedrijf zijn productieafval, dat afkomstig is van de gipsplaten- en gipsblokkenfabrieken van Knauf, naar recyclage-eenheden die zijn gespecialiseerd in de verwerking van deze producten. Deze resten vormen in België een groot deel van het gipsaandeel dat bestemd is voor recyclage. De restfractie bestaat hoofdzakelijk uit afval van nieuwbouwwerven en sloopafval.

De Belgische sector recycleert op die manier jaarlijks meer dan 50 000 ton gips.

Naast de recycling van onze producten, en het gebruik van gerecycleerd gips als alternatieve grondstof, vormt circulariteit vandaag een thema waarvoor ons bedrijf besloten heeft een echte diepgaande strategie te ontwikkelen.

De circulaire economie speelt een belangrijke rol in het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Om dit mechanisme met succes te kunnen ontwikkelen, is een nieuwe aanpak nodig die gericht is op een betere circulatie van bouwmaterialen, om ze te hergebruiken op andere werven.

Knauf CIRCULAIRE

Een voorbeeld is het bouwsysteem Knauf CIRCULAIRE dat in Nederland is ontwikkeld: na de selectieve demontage en reconditionering kunnen de Knauf-gipsplaten opnieuw worden gebruikt voor de productie van nieuwe wanden.

Meer info
Circularity Knauf Blue

Gips, een 100% recycleerbaar materiaal

Op het vlak van duurzaam bouwen is het gebruik van gerecycleerde materialen een waardevolle troef en de gipsindustrie levert dan ook inspanningen om dat gebruik doeltreffend te promoten.

Dankzij een gecontroleerd dehydratieproces kan elk materiaal op basis van gips opnieuw in de productieketen worden geïntegreerd in de vorm van een grondstof voor de productie van gipsplaten of -blokken. Dit circulaire proces, dat ook “closed loop recycling” wordt genoemd, kan eindeloos worden herhaald zonder aantasting van de kwaliteit van de afgewerkte producten, want gips is een materiaal dat 100% recycleerbaar is.

We beschikken vandaag over kwantitatieve gegevens met betrekking tot de impact van onze producten op het milieu, gedurende de gehele levenscyclus. Op termijn wil Knauf materialen op de markt brengen die steeds meer oog hebben voor het milieu, meer bepaald door het aandeel gerecycleerde grondstoffen te verhogen, maar ook door de doeltreffendheid van onze productmiddelen en ons vervoer te optimaliseren.

Recycle uw gipsafval!

Noodzaak om gipsafval te evacueren? Knauf werkt samen met onze partner om u een kwaliteitsservice en vele voordelen aan te bieden.

Geïnteresseerd?

Vul het formulier in