Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van specialisten in de bouw naar milieu-informatie, kunnen de producenten van bouwmaterialen specifieke gegevens meedelen via de milieuverklaringen. Van die laatste bestaan er drie types, die worden geregeld door internationale normen.

ISO-norm 14021 bepaalt de verklaringen van type I: de eigenverklaringen

Dit type communicatie wordt rechtstreeks door de fabrikanten opgesteld, of door sectorale groeperingen, bijvoorbeeld in de vorm van teksten, handvesten, logo's of pictogrammen. Een eigenverklaring is het resultaat van een vrijwillige aanpak en de resultaten worden niet gecontroleerd door een externe instelling. In België is de naleving van de in de norm geformuleerde voorschriften verplicht gesteld door een Koninklijk Besluit van 22 mei 2014. Op termijn willen we ervoor zorgen dat deze milieuargumenten algemeen erkend worden op de markt en bijdragen aan de kwalitatieve erkenning van onze producten

Ecogypsum Inside Knauf

Ons bedrijf geeft via het ECOgypsum INSIDE-concept blijk van zijn engagement in de strijd tegen de klimaatverandering en wil via dit concept het duurzame aspect van de Knauf-gipspleisters promoten.

Ecose Technology Knauf

In 2009 heeft Knauf Insulation, met de lancering van glaswol met ECOSE-technologie door Knauf Insulation, een revolutie teweeggebracht in de bouwsector en Knauf in staat gesteld zijn leiderspositie op het gebied van duurzaamheid te bevestigen.

Meer info op Knauf Insulation website

Local quality Knauf

Deze kwaliteitskeur werd in 2014 in het leven geroepen door Knauf België om, binnen onze gips- en mortelassortimenten, de producten te identificeren die in het bijzonder beantwoorden aan de verwachtingen van onze markt en onze klanten op het gebied van productiekwaliteit. Deze keur biedt vakmensen de garantie dat de materialen die met dit logo pronken, perfect aan hun verwachtingen beantwoorden en aan hun eisen voldoen.