Wat is Knauf Junior Trophy ?

De eerste stap vóór de internationale competitie

Door de gezondheidscrisis werd besloten de nationale competitie Knauf Junior Trophy dit jaar uit te stellen. Knauf België en WorldSkills België zullen uiteraard hun samenwerking voortzetten om het beroep van stukadoor en droogbouwer onder de aandacht te brengen bij jongeren en opleidingscentra.

Hopelijk kunnen we de wedstrijd in 2022 organiseren.

Knauf Junior Trophy, wat is dat?

Filosofie

SkillsBelgium en Knauf België organiseren sinds 2013 de Knauf Junior Trophy. Dit is een jaarlijkse nationale competitie voor jongeren tot maximaal 21 jaar die het vak van stukadoor/plafonneerder leren of uitoefenen. Via deze competitie stellen Knauf België en SkillsBelgium zich samen tot doel het vak van plafonneerder/stukadoor te promoten en op te waarderen bij jongeren en de verschillende instellingen.

Verloop van de Knauf Junior Trophy Belgium

De competitie verloopt in teams van twee personen en heeft tot doel de professionele competenties van de jonge kandidaten te testen in zowel de vochtige als de droge techniek. Zij zullen meer bepaald een metalen structuur moeten bouwen, deze bekleden met pleisterplaten en de afwerking verzorgen met de verschillende pleisterlagen.

De eerste selecties van de teams zullen op verschillende strategische plaatsen in België plaatsvinden. Er zullen acht teams geselecteerd worden. Deze 16 kandidaten nemen de handschoen op in de finale van het Belgisch kampioenschap van de technische en manuele vakken (Startech’s Days). Er staat dan zowel een individuele proef als een proef in teamverband op het programma. De 16 jonge kandidaten krijgen de kans om twee dagen lang te worden opgeleid door de technische instructeurs van Knauf om zich optimaal voor te bereiden op dit Belgisch kampioenschap.

Afhankelijk van het jaar zal ofwel één winnaar beloond worden met een selectie voor het Belgische Team dat deelneemt aan de WorldSkills, ofwel zullen twee winnaars beloond worden met deelname aan EuroSkills. (Het ene jaar wordt immers WorldSkills georganiseerd, het andere jaar EuroSkills.) Het beste tweetal zal intussen België vertegenwoordigen op de Knauf Junior Trophy Europe.

De winnaars zullen zoals echte sportkampioenen intensief gecoacht worden! Het team dat België vertegenwoordigt op de Knauf Junior Trophy Europe zal worden getraind en opgeleid door een coach van Knauf, en dit zowel theoretisch als praktisch. De Europese proef bevat immers deze beide aspecten.

Knauf België vormt met WorldSkills Belgium voortaan een actieve speler voor de promotie van het vak van plafonneerder/stukadoor, door zijn betrokkenheid bij de organisatie van de competitie, maar ook door zijn opleidingsseminaries voor de jonge geselecteerden.

Kortom, in dit event gaat het om een dubbele uitdaging. Enerzijds stellen Knauf België en WorldSkills Belgium zich als doel om via deze competitie het vak van plafonneerder/stukadoor te promoten bij de jongeren, door ze te motiveren met deze wedstrijd. Anderzijds gaat het er ook om hun een reële opportuniteit aan te reiken om zich te verbeteren, zowel op technisch niveau – dankzij de adviezen en coaching van échte vakmensen, meer bepaald van bij Knauf – als op menselijk niveau, door de deelname en de vele ontmoetingen die deze unieke belevenis met zich meebrengt.