Knauf is betrokken

We streven naar verbeteringen op bedrijfs- en maatschappelijk vlak met deelname aan sociaal, ecologisch en cultureel waardevolle projecten. We proberen om oplossingen voor de maatschappelijke problemen van morgen te vinden.

Knauf wenst, op basis van zijn bedrijfswaarden, oplossingen te vinden voor sociale en ecologische uitdagingen in de maatschappij. Knauf smeedt Samenwerkingsverbanden tussen mensen, organisaties én bedrijven die maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid en verantwoord ondernemen op een vernieuwende manier helpen oplossen.